“min jesu rike kilde i strømme flyter ut”

 

– hentet fra “Sandheds Røst. Udvalgte Salme og Sange. Samlet af O. Langeland”. 1920.

 

nr. 20 i sandhedsrøst

Skriv inn søkeord..