“Slottet i Kristiania”

 

– hentet fra forfatterinnen Conradine B. Dunkers bok  “Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder”. Kristiania og Kjøbenhavn 1909.

– på s. 414 – Slottet i Kristiania i 1850-årene.

 

 

Skriv inn søkeord..