knud (knut) rasmussen nordgarden : vis-knut (vise-knudt)

– var uten tvil en særegen person for sin tid – og gjerne etter den tid, også;

– siden er under skriving.

– les også hans levnetsbeskrivelse her :

– og les annet om vise-knudt (vis-knut) på disse sider :

Skriv inn søkeord..