gustav adolf lammers

– var en kjent kirkelig skikkelse i Norge spesielt fra midten av århundredet. Han stod bak den første dannelsen av en frimenighet, utgått direkte fra Den norske Kirke, da han i 1856 dannet den Frie Apostoliske Frimenighed i Skien .

– her er andre presentasjoner av pastor Gustav Lammers :

– for ytteligere om presten Lammers, les her :

Skriv inn søkeord..