magnus brostrup landstad

– denne kjente prest, folkeminne-samler og ikke minst salmebok-forfatter var selv en forfatter, hvis skrifter gledet og opplyste mange rundt om i Norges land og det langt inn på 1900-tallet; det er derfor en naturlig ting å inkludere mer om hans liv når mennesker og skjebner av betydning for vår felles utvikling skal beskrives.

landstad2

– les her ulikt om ham :

 

Skriv inn søkeord..