skrifter av christopher bruun

 

– av Bruun’s mest kjente skrifter er :

 

– Folkelige Grundtanker

– Om Christen-Samfundets Synder

– Venstre-Politiken

– Theologerne

– Kristendom og Politik

Skriv inn søkeord..