ingebrigt (embret) sæter : en bondehøvding

– og et navn – en person – det ikke er mulig å komme forbi når temaet er almuens og især bondebefolkningens økte betydning utover 1800-tallet; i det politiske liv, slik som ved Stortingsvalg og gjennom det økte engasjement rundt omkring i landet, slik som gjennom det lokale selvstyre, slik Formannskaps-loven fra 1837 bar bud om;

– les derfor mer om denne markante fører blant almuen på disse sider;

Skriv inn søkeord..