“farvel, du brede bane!” : salme av chr. dick : gjengitt i “kirkeklokken”

– «Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.» udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Chr. Dicks salme er her nr. 138 av totalt 770 salmer i B. Halls sang/salmebok «Kirkeklokken».

s 135 nr. 138 dicks 136 nr. 138 dick

Skriv inn søkeord..