peter christian boye

 

– kjent som provst og sogneprest til Jevnaker. (1790-1880)

Skriv inn søkeord..