“gossners skatkiste”

– finner vi som en kjent og kjær andaktsbok i mange hjem under 1800-tallet; som vi skal se, var det i første rekke sogneprest Boye Joachim Flood som sørget for å gjøre den tilgjengelig som postille-lesning her hjemme:

– siden er videre under skriving;

Skriv inn søkeord..