det kristelige husliv – i lære og tradisjon

– vedrører i vår sammenheng forholdet mellom mann og hustru, barns oppvekst, forståelse av oppdragelse og Bibelens benyttelse av ordet tukt, formingen av et lykkelig familieliv og de mange spørsmål som kan avledes fra bibelske lærdommer; slike spørsmål har til alle tider fanget interessen hos enkeltmennesket og innen et samfunn som helhet.

Kildematerialet er stort, selv avgrenset til den tidsepoke som fokuseres her på Borgerskolen – tett opp til det som ofte kalles “moderne” tid;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..