“christelig psalmebog” eller johnsens psalmebog

– “en Samling af gamle opbyggelige Sange, til Brug ved Huusandagt”; heri skinner klart igjennom at først og fremst var det samlingene i hjemmene som var Jens Johnsens siktemål med salmeboken, der familiene samlet seg ved den daglige husandakt eller de “vakte” kom sammen for å styrke hverandre, gjennom tale, bønn og sang; første opplag i 1846 var utgitt av Johnsen selv, mens etter hans bortgang i 1849 var det andre som tok seg av ny-utgivelsene, fra 1859 hadde Waldemar Gram sikret seg rettighetene gjennom kontrakt med Johnsens familie; les om Jens Johnsen her :

– etter Johnsens bortgang kom salmeboken i flere opplag, hele 7 tilsammen, slik som også det fjerde, utgitt i Christiania i mai 1863 på Wm. Grams Forlag/Det Steenske Bogtrykkeri.

– les enkelte kjente salmer/sanger her :

 

Skriv inn søkeord..