forfattere og utgivere av sang- og salmebøker i norge under 1800-tallet

– var noe det norske samfunn etterhvert ble rikt på og noe som forteller oss hvilken betydning sangen i økende grad fikk blant de troende; mange var inspirert og skrev også sanger selv og inntok disse i sang- og salmebøker de selv samlet og utgav.

– lese derfor videre om noen av disse personene her :

Skriv inn søkeord..