bø prestegaard i vesteraalen

 

– hentet fra boken “Livserindringer fra Norge og Amerika”. Af Provst August Weenaas. 1835 – 1924. Bergen 1935.

Weenaas var sogneprest i Bø i Vesteraalen etterat han kom tilbake fra år i Amerika (som rektor ved Den Norske Synodes presteskole, senest ved “Augsburgs Seminarium” i Minneapolis) i perioden/årene fra 1876 til 1879.

 

bø prestegård i vesterålen2  Weenaas skriver i sine memoarer på s. 171 følgende : “Igrunden det slemmeste for os var, at Prestegaardens Hovedbygning, som var en liden rødmalet Bugning i 2 Etager, ikke alene var omtrent ubeboelig, hvad Overværelserne angaar, men ogsaa var saa utæt, at Regnet pidskede gjennem Torvtaget under Stormnætterne og fyldte Overværelserne med Vand og ødelagde Tapeterne i Underværelserne.

Vandet maatte øses ud i Bøtter og Baljer for at hindre fuldstændig Oversvømmelse.

Der blev derfor i min Tid lagt nyt Spaantag og Værelserne tapetserede og malte, en liden Stolpebod eller Madbod tilbygget, med Adgang fra Kjøkkenindgangen, saa at, da vi reiste, Bygningen maatte siges at være i god Stand”.

Skriv inn søkeord..