“paa gud alene, jeg haver sat min lid”

 

– yndlingssalmen til John Tørseth “Sengen”.

Skriv inn søkeord..