medlemmer av den norske bondestand på tinget i april/mai 1814

– det var naturligvis flere bønder på Tinget denne vårperioden 1814; les om noen av dem her :

Skriv inn søkeord..