metodistenes tidlige støtte til forbudsbevegelsen

 

– er å merke seg; J. Thorkildsen skriver i sin bok : “Den norske metodistkirkes historie” fra 1926 om metodistenes årskonferanse avholdt i Skien i 1890 at dette var “netop i forbudsbevægelsens første tid, og konferansen “anbefaler og vil efter evne støtte forbudsbevægelsen der gaar ut paa at indførsel, tilvirkning og salg av berusende drikke ved lov blir forbudt i vort land”.

Dette var klare ord fra medlemmer av en “hellighets-bevegelse”, som la sterk vekt på hvordan eksemplets makt hos den troende kristne var stor overfor dem i vår midte som av ulike årsaker fant tilflukt i rus-gift; mer om dette følger.

Skriv inn søkeord..