krigserklæringen i 1807

 

– denne er beskrevet av ulike forfattere; her følger noen presentasjoner.

 

– les videre om :

Skriv inn søkeord..