syvaars-krigen 1807 – 1814 og forspillet til denne

 

– årene 1807 til 1814 holdt deler av det europeiske kontinent i tilnærmet konstant krigstilstand. Også Norge, som en part i dobbelt-monarkiet, ble sterkt involvert. Selv om Danmark-Norge hadde holdt seg utenfor kontinentets direkte kamphandlinger mot Napoleon, hadde den flerårige “permanente krigstilstand” også påvirket dobbelt-monarkiet, slik stoff nedenfor vil forsøke å vise.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..