“hjemmet – et literært-belletristisk maanedsskrift”

 

– siden er under skriving. “Belletristisk” betyr “skjønnlitterært”.

Bladet/avisen ble utgitt i Kristiania fra 1876 – 1886 og redigert av Th. Friis Jansen. Fra 1887 ble det slått sammen med bladet/avisen “Arbeiderens Ven – det lille Ugeblad” til “Hjemmets og Arbeiderens Ven”.

Skriv inn søkeord..