“kristianssands stiftsavis”

 

– eller rettere : Christianssands Stiftavis og Adresse-Kontors Efterretninger ble utgitt kom ut i Kristianssand fra 1790 til 1896 og dekker på den måten omtrent hele det sekel “borgerskolen” i hovedsak befatter seg med.

Michael Gluckstad og Daniel Isaachsen startet utgivelsen sammen, etter kongelig godkjennelse.

Første utgave av avisen kom 4. januar 1790 under navnet Christianssands Adresse-Contors Efterretninger. Faktor ved oppstart var Peder Høeg. I 1800 gikk Isaachsen ut av avisen, og Glückstad var eneeier frem til 1803. Ryktet gikk om at haugianerne hadde kjøpt avisen. Trykkeriet ble da kjøpt av Haugianeren Hans Thorsen Bacherud, på Hans Nielsen Hauges Egen oppfordring. Bacherud hadde ingen direkete kjennskap til trykkeridrift, men overtok selv som faktor.

I 1809 ønsket Bachrud å selge trykkeriet, men Hans Nilsen Hauge fikk ham på andre tanker. Hauge sørget for at Bachrud giftet seg med Lucine Nesterud, som egentlig var forlovet med Ole Pedersen Moe. Da Bacherud døde i 1814 sendte Hans Nilsen Hauge bud etter O. P. Moe, som giftet seg med Nesterud året etter og tok over trykkeri og avis.

I 1839 solgte Moe avis, adressekontor og trykkeri til Salve Aslaksen Steen. 1. juli 1840 skifta avisa navn til Christianssands Stiftsavis og Adresse-Contors Efterretninger.

Senere statsminister Jørgen Løvland var redaktør for avisa fra 1884 til 1892.[2]

Siste utgave av avisa kom i 1896.[3]

Skriv inn søkeord..