opphevelse av laugs-vesenet

– ble en svært viktig sak utover århundret; det taltes fra begynnelsen av det nittende århundret om endring i en århundre-lang “institusjon”, som regulerte hvem som kunne trede inn i hvilke fag/yrker og hvordan dette skulle foregå. Det er derfor ikke til å undres over at disse spørsmål engasjerte svært mange mennesker, først og fremst ut fra de etablerte og de framvoksende by-samfunn;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..