danske misjonsmenn- og kvinner

– kan du lese mer om på disse sider; misjonstanken slo tidligere rot i Danmark enn her i Norge – men når iveren for alvor slo inn i Norge, fikk den en voldsom kraft. Dette må du lese om under andre sider her på borgerskolen;

– men her trekker vi frem enkelt-personer blant danskene; lese derfor mer om :

Skriv inn søkeord..