opplysningstidens betydning for det danske samfunn fra slutten av det attende århundret

– og som naturligvis influerte på det norske samfunn – siden Norge kulturelt og politisk var tett sammenvevd med Danmark;

her kan du lese litt om disse samfunnsendringene :

Skriv inn søkeord..