norske soldater under forpleining i drammen ved 7-års-krigens ende i 1763

 

– er et forhold som flere samtidige forfattere har beskrevet; slik som du her leser eksempler på :

Skriv inn søkeord..