jan larsen backer

 

– siden er under skriving. Jan Larsen Backer var skipper og kjøpmann i Holmestrand.

Skriv inn søkeord..