peter arbo

 

– sønn av Nicolai Arbo i Drammen. Siden er under skriving.

– les om Peter Arbo fra Dansk Biografisk Lexicon – som igjen har hentet stoffet fra boken “Norges Læger i det nittende Aarhundrede. 1800 – 1871.” av F.C. Kiær. Cand.Med. Christiania 1873.

Skriv inn søkeord..