gustava kielland

 

– siden er under skriving.

 

Gustava Blom Kielland var gift med sogneprest Gabriel K. Kielland. Hun var, på samme måte som sin mann, en ivrig Herrnhuter.

Skriv inn søkeord..