hans angel

 

– var født Trondheim. Han virket som magister og prest i Drammen. Siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..