henrik gerner

 

– siden er under skriving.

– var danske og prest, også i Norge. Henrik Gerner var kjent som herrnhutisk preget. Sin første ansettelse fikk han i Tønsberg i 1729, som kappelan hos sin farbror Thomas Gerner. Senere i livet fikk han prestegjerningen forpurret, etter at han ble anklaget for sin “Herrnhutisme”. Han døde i Tønsberg 12. februar 1786, uten å ha hatt kirkelig ansettelse i flere år, på samme dag som sin nesten 50-årige datter Magdalena.

 

– les mer om Henrik Gerner her i Dansk Biografisk Lexicon :

Skriv inn søkeord..