fredrik ring : presentert i “strømme af naade”

 

– boken som er “En Prædikensamling med Billeder og Biografier”. Kristiania 1909.

 

frederik ring1Fra s. 177 – 178 :

Pastor Fredrik Ring er født i Hønefos, Norge, den 12te April 1848. Fra sin Barndom følte han Guds Kald paa sit Hjerte; men af Mangel paa Ledelse blev det ikke til Alvor, førend om Høsten 1869, da han blev omvendt til Herren blandt Methodisterne i Kristiania, som i den Tid havde en liden Sal i Skippergaden.

Vaaren 1870 blev han af Pastor M. Hansen efter endt Prøvetid optaget som Medlem i fuld Forening. Straks efter sin Omvendelse følte han det indre Kald fra Herren til at forkynde Guds Ord, og da forskjellige Venner, hvoriblandt Br. O. Levorsen, opmuntrede ham, vovede han ikke at modstaa Kaldet, men modtog Formaner-Fuldmagt af Pastor M. Hansen den 6te September 1870.

Over 2 Aar virkede han som Formaner, og fik den 7de Oktober 1872 Lokalprædikants-Fuldmagt af Kvartalskonferensen i Kristi­ania. I Januar 1873 blev han ansat i Missionen i Norge og blev sendt til Kragerø for at virke for Herren. Det var en ny Plads, men Herren var med, Syndere blev omvendte, og Menighed blev dannet. I 1874 blev han forflyttet til Laurvig. Under hans Virksomhed blev Tomt kjøbt, og Kirke bygget. I 1876 blev han forflyttet til Kristiania 1ste Kirke.

Den 1ste Juli 1877 blev han ordineret til Diakon paa Horten af Biskop Edvard G. Andrews og optaget som Medlem i den norske Konferense. I Januar 1878 fratraadte han efter eget Begjær, som Forstander for Kristiania 1ste Kirke og virkede noget over 4 Aar som Evangelist.

Den 22de August 1882 reiste han med sin Familie fra Kristiania til Amerika. Ankom efter en lykkelig Reise til New-York den 11te September og til Minneapolis, Minn., den 14de September. Efter nogle Dages Hvile blev han af pr. (presiderende) Ældste P. Jensen sendt 300 Mil i Vesten for at prædike paa nye Steder for Nybyggerne. Det første Aar boede han i Glyndon, Minn. Deretter 3 Aar i Crookston, Minn., hvor Menighed blev organiseret, Kirke og Præstebolig bygget.

I 1885 blev han optaget i den norsk-danske Konferense i Amerika som fuldt Medlem og ordineret til Ældste den 13de September samme Aar af Biskop Thomas Bowman, Cambridge i Wis.

Fra Crookston blev han flyttet til Duluth, Minn., hvor han var i 2 Aar og saa 2 Aar i Labrasse, Wis. I 1890 blev han ansat i Chicago 1ste Kirke.

Han blev gift den 3die Oktober 1869 med Anna Ellefsen. Herren gav dem 9 Børn,hvoraf 7 døde i en tidlig Alder, de har to Døtre igjen.

Han har i 4 Aar været ansat som Pastor ved 1ste M. E. Kirke i Chicago. For nærværende er han pr. Ældste over Chicago Distrikt. Stor Velsignelse, Naade og Fremgang har altid ledsaget Br. Rings Arbeide. Mangfoldige Sjæle er ved ham førte til Herren. Maatte Herren vor Gud lade sin guddommelige Kraft og Salvelse ledsage hans nidkjære Arbeide Resten af hans Liv !

Skriv inn søkeord..