– daniel arnesen

 

– fra H.N. Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

 

– fra s. 150 – 155 :s150s151s152s153s154s155

Skriv inn søkeord..