– sebile (sebille) sørum

 

– fra H.N. Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

 

– s. 80 – 85 :s80s81s82s83s84s85

Skriv inn søkeord..