familien kiil i lyngen og skjervøy

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Afdeling. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 775 – 776 :

Særlig i Lyngen og paa Skjærvø virkede Familien Kiil (Meddelelser fra Kirkesanger S. Nilssen  m. fl.) ved Ord og Eksempel.

Gamle Fu Kiil i Lyngen var en meget alvorlig og elskværdig Kvinde.

Hendes ældste Søn, Andreas Kiil, har været Guds Ords Forkynder i en lang Tid, mest blandt Lapperne, ansat af Biskop J.N. Skaar som Emissær for Finnemissionen; hans fire Søstre er ogsaa troende og virksomme Folk.

Enkefru Kiil døde omkring 1890 i en Alder af vel 80 Aar.

Skriv inn søkeord..