thorkildsen-slekten i flekkefjord

 

– hentet fra boken av Ola Holst : «Norske Farvere. Ora et labora». Vettre. 1. august 1994.

 

– fra s. 69 :

 

Thorkildsenfamilien.

H. J. Myhrebøe var i Flekkefjord i slutten av 1830-årene «hvor vi tog ind til Knud Hattemagers. Det var i Familien tre Brødre, som i Sandhed var æresmedlemmer blandt Broderskabet». Gårdbruker Thorkild Salvesen Omlien i Kvaas Anneks i Lyng­dal og Ingeborg Staalesdtr. hadde imidlertid fem barn som utmerket seg i religiøs hen­seende (A-E) :

 

A)   Zacharias Thorkildsen i Flekkefjord (1794-1859). Han var i sin ungdom dreng på Sigveland i Time og ble mens han oppholdt seg der, omvendt til Gud. Gikk senere i lære hos Knud Jacobsen (Christianssand). Holdt oppbyggelse i Flekkefjord og omegn. Det var et rikt sildefiske utenfor Flekkefjord i 1830-årene. Sammen med John Haugvaldstad engasjerte han seg i fisket og bygde et sjøhus på Kjeøy som ble brukt til salting av vårsild samtidig som det tjente som forsamlingslokale. Atskillige fiskere deltok og flere ble helhjertede kristne.

B)    Ole Thorkildsen; født 1801. Hattemaker.

C)    Knud Thorkildsen; født 1806. Hattemaker.

D)   Aanen Thorkildsen i Kopervik på Karmøy (1812-1873). «Han virket ivrig i sam­menkomster med bønn og formaninger og i det daglige liv gjennom samtale». «Han prædigede dog mere ved sin kristelige Vandel end med Ord». I sitt hus hadde han innredet et forsamlingslokale.

E)    Adriane Torkilsdtr. g. m. Anders Fredriksen som overtok Omlien. Haugianere. Misjonsvenner.

Neste generasjon farvere i Flekkefjord var i 1865 den 39 år gl. Thorkild Thorkildsen og den 35 år gl. Ole Thorkildsen (som hadde den 27 ar gl. Ole K. Thorkildsen som svend).

Skriv inn søkeord..