“hans nielsen hauge” : forfattet av viggo ullmann

 

– i “Nordmænd i det 19. aarhundre”. Bind 1. Side 1 – 32. Kristiania 1914.

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..