peder amlie i haugesund : hans beskrivelse av ny-evangelismen

– her hjemme, slik den fortonet seg, ikke minst sammenlignet med Haugianer-bevegelsen og dens tros-grunnlag; presentasjonen av handelsmannen Peder Amlie i Norsk Forfatter-lexikon fokuserer nettopp på denne siden ved Amlie og vi presenterer den derfor her :

Amlie, P., Kjøbmand i Haugesund.

Betragtninger over Forskjellen imellem den nyevangelisk- Rosenianske Lære, som hans Venner bekjender sig til, og den evangelisk-lutherske Lære, som H. N. Hauges Venner bekjender sig til, samt med Ebr. 13, 7 for Øie.

En kort Beskrivelse over Johan Arndts og Hans Nielsen Hauges Død og i Henhold til Matth. 7. 7, og Ap. Gj. 10. 4.

En sand Beretning om Johan Arndts Paradises Urte-Gaard, som tyende Gange har været i Ilden, uden at fortæres af Luerne. Kra. 1876. 8. 144 S.

Af Indledningen til dette Skrift sees, at Forf. tidligere, formentlig i Aaret 1872 eller 1873, har udgivet et Skrift med Titlen : “Nogle Ord om de Nye og gamle Arbeidere i Herrens Vingaard”, der er bleven anmeldt bl. a. i «Fædrelandet» 1873 af F. S. og i L. Oftedahls «Bibelbudet» 1873, No. 50.

Skriv inn søkeord..