minneord etter hengangne nordmenn

– kan du lese her på disse sider; slike minneord sier svært mye om hvordan våre forfedre og -mødre betraktet dette livet og deres forventning knyttet til det hinsidige. En dyp respekt for den Herre som styrer alle ting, skapte en ydmykhet over dette livets forgjengelighet og hvordan forberedelsen her best skulle være.

Våre forfedre evnet også å sette ord på disse forhold – på en måte vi har mye å lære av og bevare;

– les derfor videre her :

 

Skriv inn søkeord..