den kristelige lære om troskap og bestandighet

– har gjennom historien preget den kristne menighet og dermed den enkelte troende; les her hva noen av våre nære forfedre her i Norge har talt og skrevet om dette :

Skriv inn søkeord..