medarbeidere og redaktører i ulike tidsskrifter

– som ble forfattet og utgitt for å nøre opp under lekmannsarbeidet; lekmannsbevegelsen fostret og tiltrakk seg mange betydningsfulle personer med store gaver til å uttrykke seg klart og målbære livssakene som stod lekfolket nær;

– les om følgende personer :

Skriv inn søkeord..