“den norske forening mod brændevins-drik”

– ble stiftet i februar 1845; loven av 1816 om brennevinsbrenning hadde ført til stor sosial nød, siden adgangen til å brenne ble gjort nær sagt ubegrenset. De nærmeste årtiene våknet manges samvittighet for dette samfunnsondet og flere reiste omkring å talte både for “maadehold” og “afhold”; denne innsats ledet til dannelsen av denne nasjonale overbygning for avholdssaken; etterhvert ble lokal-foreninger dannet rundt om i landet;

– les her mer om denne og også om lokal-foreninger :

 

Skriv inn søkeord..