lars dobloug : presentert i “strømme af naade”

 

– boken som er “En Prædikensamling med Billeder og Biografier”. Norsk Forlagsselskabs Forlag. Kristiania 1909.

 

Fra s. 59 – 61 :

 

Ifølge Optegnelser, fundne i Br. Doblougs efterladte Papirer og dels efter andres Oplysninger, kan heraf berettes følgende :

Lars Dobloug er født i Furnæs paa Hedemarken den 8de Oktbr. 1822. Han blev omvendt til Gud i Sarps­borg i 1854 under O. P. Petersens Virksomhed og forenede sig samme Aar med Methodistmenigheden der. Han blev Klasseleder 1855, Formaner og Lokalprædikant 1856; indtraadte i Missionens Tjeneste 1857; opholdt sig i Rakkestad som Kolportør og et halvt Aar i Sarpsborg som Pastor Petersens Hjælper.

I 1858 blev han ansat i Enningedalen, i 1859 i Fredriksstad. 1861 blev han forflyttet til Kjøbenhavn, hvor han forblev til Høsten 1863.

Den samme Høst blev han gift med Frøken Thomasine Sørensen fra Kjøbenhavn. Han blev ordineret til Diakon i Bremen, Tyskland, 1864 og til Ældste i Fredrikshald 1870.

I disse Aar fra 1857 til 1891 har han været ansat som Menighedsforstander paa følgende Steder : Enningedalen, Fredriksstad, Kjøbenhavn, Fredrikshald, Porsgrund, Hamar, Odalen, Horten, Kristiania, Tønsberg, Trondhjem og Levanger.

Desuden har han to Gange været ansat som præsiderende Ældste og nogle Aar i lokalt Forhold paa Grund af Sygelighed.

Paa Aarskonferensen i 1891 blev han stillet i udtjent Forhold, og har siden boet paa Levanger, hvor han døde den 30te Marts 1892.

Han efterlader sig Hustru og tre Døtre, som begræder Tabet af en god Ægtefælle, Fader og trofast Ven.

Br. Dobloug var en Kirkens og Bønnens Mand, en dygtig Prædikant og elskelig Broder. Fast og bestemt, men øm og god.

Skriv inn søkeord..