“betragtning og forklaring over herrens bøn: fader vor”

 

–  Bergen 1799. Tr.hjem 1799. Kbhvn. 1799. Kbhvn. 1800. Kbhvn. 1804. Chr.sand 1804.

Skriv inn søkeord..