de sande christnes udvalgte psalmebog

 

fra 1799 – kan du lese her :

de sande Christnes Udvalgte Psalmebog

 

(Tr.hjem 1799. Kbhvn. 1800. Kbhvn. 1801. Kbhvn. 1802. Chra. 1819. Chra. 1823. Bergen 1835. Chr.sand 1837. Tromsø 1842. Chr.sand 1843).

Skriv inn søkeord..