– karen odland

 

– fra Hans Nielsen Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

 les annet om Karen Odland her :

 

– s. 95 – 107 :s95s96s97s98s99s100s101s102s103s104s105s106s107

Skriv inn søkeord..