larine olsdatter øxne

 

I boken fra 1886 av Nils Poulsen  “Karaktertræk af H.N. Hauges Liv og Virksomhed – samt Lidt om Lægmandsvirksomheden Før og Nu”, står det på s. 12 , at blandt de bygder, som særlig omtales på Hauges første reise i 1799, var Lier. “Her opholdt han sig ogsaa en længere Tid, og flere bleve vakte her. Blandt disse nævnes især Bondepigen Larine Olsdatter Øxne, hvis aandelige Sange vidner om et Kristendomsliv, der kun findes hos Faa”.

Skriv inn søkeord..