marthe hval røhrsveen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 -1920.

 

“Mor Røhrsveen” er nevnt også her – i presentasjonen av Haugianere på Kongsvinger og i Omegnen.

Skriv inn søkeord..