kjente haugianere

– les om kjente personer innen Haugianer-bevegelsen :  søndenfjelds –  vestenfjelds –  østenfjelds –  nordenfjelds :

– les her om kjente Haugianere :

Flere norske forfattere og skribenter har beskrevet bevegelsen etter Hans Nielsen Hauge og dermed gitt oss tidsbilder som er nyttige for å kunne bedømme innhold og virkning.

En av de kanskje viktigste blant disse er H.G. Heggtveit (1850-1924), med sitt storverk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede – Et Bidrag til dens Historie” .

Det er flere forhold ulike forfattere trekker frem om denne viktige periode i Norges historie. Heggtveit peker på at Norges frihet i 1814 især hadde en forløper i den store og alminnelige vekkelse som var en frukt av Hans Nielsen Hauge og hans venners virksomhet.

Vekkelsen og omstøtelsen i det norske folk var også en bevegelse for friere samfunnsforhold. Lovlydige mennesker for fram på en fredelig måte omkring over hele landet. Som en følge av sin aktivitet led mange tålmodig under forfølgelse, fengsel og straff.

Men gjennom de mange legmenns – og kvinners – aktivitet fikk nye mennesker mot til å stå fram på lignende måte. Især fikk man oppøvet evnen til å tolke sine egne tanker fritt og frimodig. Og svært mange fikk også øvelse i å skrive gjennom den omfattende brevskriving som fant sted mellom Hauges venner.

Skriv inn søkeord..