haugianske personligheter

– nedenfor presenteres et mangfold av enkelthistorier om mennesker på de forskjellige steder i Norge; å få innblikk i enkeltmenneskers liv og virke kan være av særlig inspirasjon og gi innspill i ens eget “moderne” liv.

Alle livshistorier taler på sin egen måte – og sitt eget språk; det var ikke generelt slik at veien var banet og fremtiden gitt for mennesker 4-5 generasjoner bak i tid. Enhver måtte stake ut sin kurs – dog i et mer homogent fellesskap av slekt og lokalsamfunn.

– les her om :

Skriv inn søkeord..