mindre kjente haugianere

 

Langt fra alle haugianere av den første og annen generasjon har etterlatt seg særlig av kilder. Mange personer, både kvinner og menn, hadde stor betydning lokalt og også nasjonalt, uten at vi har særlig stoff om dem. Allikevel har disse satt sine varige spor. Samtidig er det ikke enkelt – og gjerne heller ikke rett –  å skulle skille såkalt kjente haugianere fra de mer ukjente, siden et slikt skille vil være avhengig av dem som bedømmer dette.

Her kan du finne korte beskrivelser knyttet til flere slike betydningsfulle personer i denne svært viktige epoke i vårt lands historie.

Skriv inn søkeord..